Vắng cha, con trai lạc lối – Tìm lại bản dạng nam tính

89.250 

Guy Corneau là nhà tâm lý học phân tích, Ông tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học phân tích tại Viện tâm lý học phân tích Carl Gustav Jung và thực hành phân tích thực tế trong một chục năm. Ông là thành viên của Hiệp hội các nhà phân tích Jungian Quebec (APJQ) , của Hiệp hội liên khu vực dành cho các nhà phân tích Jungian (I-RSJA); và của Hiệp hội Tâm lý học Phân tích Quốc tế (AIPA).

———————————————————-
PHÒNG SÁCH TÂM LÝ HỌC – VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC
www.vientamlygiaoduc.edu.vn
Hotline/Zalo: 0365 797 485

Vắng cha, con trai lạc lối – Tìm lại bản dạng nam tính

89.250