Trí Khôn Phi Học Đường

119.000 

Howard Earl Gardner là một nhà tâm lý học phát triển người Mỹ và là giáo sư nghiên cứu về nhận thức và giáo dục của John H. và Elisabeth A. Hobbs tại trường Đại học Giáo dục Harvard tại Đại học Harvard

Howard Gardner được biết đến cuốn sách Cơ cấu trí khôn: Lí thuyết về nhiều dạng trí khôn. Trí khôn phi học đường được xem là tác phẩm quan trọng thứ hai của ông.

—————————

VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC 

 Hotline/zalo: 0365 797 485

Trí Khôn Phi Học Đường

119.000