Toàn Thư Tâm Lý Học

100.800 

Tiến sĩ Motofumi Fukahori là giảng viên bộ môn Tâm thần học, Trường Đại học Kyushu, ông có bằng tiến sĩ Y học và Tâm thần học cùng chứng nhận của hiệp hội tâm thần học và thần kinh học Hiệp hội Dược lý học Tâm thần lâm sàng Nhật Bản

Toàn Thư Tâm Lý Học

100.800