Tiến Trình Thành Nhân

109.650 

Quyển “On Becoming a Person” gồm 21 chương. Chúng tôi đã chọn 14 chương để cho ra mắt độc giả trong ấn phẩm đầu này. Bảy chương còn lại, đào sâu những vấn đề triết học và nghiên cứu, chúng tôi hy vọng sẽ có dịp bổ sung cho những độc giả có yêu cầu muốn biết trọn nguyên bản”.

“Tôi không muốn đề cập tới vấn đề trên bình diện trừu tượng hoặc lí thuyết. Điều tôi muốn làm là trình bày ít nhiều thay đổi mà thân chủ của chúng tôi đã trải qua trong tương giao với gia đình, khi họ nỗ lực tiến tới một cuộc sống thoải mái hơn, qua những cuộc gặp gỡ với nhà trị liệu. Tôi sẽ trích dẫn nhiều câu khẳng định nguyên văn của những người đó, để bạn có thể thấy hương vị những trải nghiệm của họ, và tự rút lấy cho mình những kết luận riêng”.

—————————

VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC  

Hotline/zalo: 0365 797 485

Tiến Trình Thành Nhân

109.650