Phòng Ngừa Tình Hình Tội Phạm – Nghiên Cứu Trường Hợp Các Tội Xâm Phạm Tình Dục Trẻ em

140.000 

Tác giả: TS. Diệp Huyền Thảo (chủ biên) & TS. Đỗ Tiến Dũng

Nhà Xuất bản Khoa học Xã Hội

 

——————————————————————————-
PHÒNG SÁCH TÂM LÝ HỌC – VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC

Hotline/Zalo: 0365 797 485

Phòng Ngừa Tình Hình Tội Phạm – Nghiên Cứu Trường Hợp Các Tội Xâm Phạm Tình Dục Trẻ em

140.000