Phát triển Hoàn thiện Giao tiếp cho Trẻ Tự Kỷ

250.000 

Linda Hodgdon, M.Ed., CCC-SLP là một nhà bệnh học Ngôn ngữ-Ngôn ngữ, người được quốc tế biết đến như một người tiên phong trong việc phát triển việc sử dụng các chiến lược hình ảnh để hỗ trợ giao tiếp cho học sinh trước những thách thức về giao tiếp, hành vi hoặc kỹ năng xã hội thường gặp ở bệnh Tự kỷ Rối loạn quang phổ. Bà đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ những thông tin và chiến lược rất thiết thực hướng dẫn các đối tác giao tiếp phát triển mối quan hệ giao tiếp hiệu quả với con em họ mắc chứng tự kỷ.

Phát triển Hoàn thiện Giao tiếp cho Trẻ Tự Kỷ

250.000