Phật giáo và sức khoẻ tâm lý

168.000 

Trong tâm lý học hiện đại, Phật giáo trở thành lĩnh vực nghiên cứu ngày càng thu hút được sự quan tâm của nhiều chuyên ngành của Tâm lý như tấm lý học lâm sàng, tâm lý học xã hội, tâm lý học tôn giáo, tâm lý học tích cực, tâm lý học văn hóa và đặc biệt là tâm lý học trị liệu.

Riêng trong tâm lý học trị liệu, sự xuất hiện của làn sống thứ ba (Third Wave) với nền tảng ứng dụng một số yếu tố có nguồn gốc tôn giáo/tâm linh mà đáng kể nhất là Phật giáo như siêu nhận thức, chánh niệm, chấp nhận, tình yêu thương đang là một xu hướng ngày càng có nhều bằng chứng khoa học về tính hiệu quả.

Khác với các tiếp cận trị liệu nhận thức hành vi truyền thống, làn sóng thứ ba ưu tiên cải thiện toàn diện sức khỏe và hạnh phúc của con người thay vì chỉ tập trung vào việc giảm nhẹ các triệu chứng về nhận thức, cảm xúc và hành vi.

———————————– 

VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC

 Hotline/Zalo: 0365 797 485

Phật giáo và sức khoẻ tâm lý

168.000