Những bài thực hành hoạt động trị liệu cho trẻ

120.000 

Heather Ajzenman là tiến sĩ về liệu pháp vận động (OTD, OTR / L, HPCS) và là Chuyên gia Lâm sàng Trị liệu Hippotherapy (HPCS). Bà có kinh nghiệm làm việc với nhiều trẻ em và gia đình khác nhau từ sơ sinh đến 21 tuổi bằng cách tiếp cận dựa trên bằng chứng, lấy gia đình làm trung tâm, kết hợp tất cả các nhu cầu chức năng của từng trẻ và gia đình.

Bà đã làm việc với nhiều nhóm người khác nhau bao gồm trẻ em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, thách thức xử lý cảm giác, ADHD và rối loạn chức năng điều hành, bại não và / hoặc các loại chấn thương não mắc phải khác, trẻ em bị ảnh hưởng bởi lạm dụng và / hoặc bỏ bê, và nhiều loại thần kinh khác và / hoặc rối loạn di truyền trong các cơ sở can thiệp sớm, nhà trẻ / mẫu giáo và bệnh nhân ngoại trú

———————————————————-
PHÒNG SÁCH TÂM LÝ HỌC – VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC
www.vientamlygiaoduc.edu.vn
Hotline/Zalo: 0365 797 485

Những bài thực hành hoạt động trị liệu cho trẻ

120.000