Nguyễn Khắc Viện – Chân Dung Và Kỉ Niệm

Tác giả: Nguyễn Thị Nhất và Nguyễn Khắc Phê

Nhà xuất bản Khoa học Xã Hội

 

** Note: Sách lưu thư viện, không bán, bạn đọc có thể liên hệ thư viện để mượn miễn phí hoặc nhờ photo tài liệu

——————————————————————————-
THƯ VIỆN SÁCH TÂM LÝ HỌC – VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC

Hotline/Zalo: 0365 797 485

Danh mục: