Kỷ yếu hội thảo toàn quốc lần thứ 2 tâm lý học, giáo dục học với tình yêu, hôn nhân và gia đình

200.000 

Nội dung Kỷ yếu gồm 02 phần:

+ Phần 1: Tình yêu và Hôn nhân (15 đề tài)
+ Phần 2: Gia đình và giáo dục Gia đình (17 đề tài).

Hội thảo toàn quốc do Quỹ Tài năng trẻ TLH – GDH trực thuộc Hội Tâm lý học – Giáo dục học Việt Nam đã phối hợp cùng Khoa Tâm lý – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tổ chức.

—————————————————————————
PHÒNG SÁCH TÂM LÝ HỌC – VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC
Hotline/Zalo: 0365 797 485

Kỷ yếu hội thảo toàn quốc lần thứ 2 tâm lý học, giáo dục học với tình yêu, hôn nhân và gia đình

200.000