Kiểm Soát Đứa Trẻ Hư Trong Bạn

95.200 

Pauline Wallin, Tiến sĩ, là một nhà tâm lý học lâm sàng, bà từng là giảng viên hỗ trợ của Đại học Minnesota và Đại học Penn State. Bà cũng là biên tập viên của “Nhà tâm lý học Pennsylvania” – một ấn phẩm hàng tháng. Gần đây nhất, bà là Chủ tịch Hội đồng Truyền thông của Hiệp hội Tâm lý học Pennsylvania, và hiện là biên tập viên thông cáo báo chí.

———————————————————-
PHÒNG SÁCH TÂM LÝ HỌC – VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC
www.vientamlygiaoduc.edu.vn
Hotline/Zalo: 0365 797 485

Kiểm Soát Đứa Trẻ Hư Trong Bạn

95.200