How Psychology Works – Hiểu Hết Về Tâm Lý Học

255.000 

Đội ngũ tác giả:

1. Jo Hemmings (Cố vấn) là một nhà tâm lý học hành vi
2. Catherine Collin là một nhà tâm lý học lâm sàng và Giám đốc của Outlook SW
Ltd (IAPT) và là Phó giáo sư (Tâm lý học lâm sàng) tại Đại học Plymouth. Catherine
3. Joannah Ginsburg Ganz là một nhà trị liệu tâm lý lâm sàng
4. Merrin Lazyan là nhà sản xuất các chương trình phát thanh từng học ngành tâm lý học tại Đại học Harvard.
5. Alexandra Black là một tác giả tự do

Hiểu hết về tâm lý học sẽ bàn về mọi khía cạnh của tâm lý học – từ các học thuyết đến các phương pháp trị liệu, từ các vấn đề cá nhân đến những ứng dụng thực tế, tất cả đều được trình bày trong một cuốn sách dễ tiếp cận, thiết kế đẹp, có lối trình bày đơn giản mà tuyệt vời.

—————————

VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC  

Hotline/zalo: 0365 797 485

How Psychology Works – Hiểu Hết Về Tâm Lý Học

255.000