Hồ Sơ Tư Vấn Tâm Lý – Khi Gia Đình Chỉ Là Vỏ Bọc

108.000 

Cuốn sách “Hồ sơ tư vấn tâm lý – Khi gia đình chỉ là vỏ bọc” của Tiến sĩ Tâm lý học Trung Quốc – Kim Nghĩa sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó dựa trên những phân tích cụ thể lấy chất liệu từ những ví dụ thực tế được đúc kết trong nhiều năm thực tiễn lâm sàng của các chuyên gia tâm lý.

—————————

VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC 

 Hotline/zalo: 0365 797 485

Hồ Sơ Tư Vấn Tâm Lý – Khi Gia Đình Chỉ Là Vỏ Bọc

108.000