Hiếm Muộn Và Những Tổn Thương Tâm Lý

238.000 

Sách bao gồm 6 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về tâm lý của người hiếm muộn

Chương 2: Giới thệu về nghiên cứu tổn thương tâm lý của người hiếm muộn ở Việt nam

Chương 3: Tổn thương tâm lý của người hiếm muộn ở Việt Nam

Chương 4: Ứng phó với tình trạng hếm muộn

Chương 5: Hỗ trợ xã hội cho nguời hiếm muộn

Chương 6: Hỗ trợ tâm lý cho người hiếm muộn

 

—————————————————————————–
PHÒNG SÁCH TÂM LÝ HỌC – VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC

Hotline/Zalo: 0365 797 485

Hiếm Muộn Và Những Tổn Thương Tâm Lý

238.000