Giáo Trình Tâm Lý Học Quản Lý

69.000 

Giới thiệu những vấn đề chung của tâm lý học quản lý. Trình bày tâm lý học trong công tác quản lý cá nhân và quản lý tập thể, đồng thời phân tích nhân cách và giao tiếp trong hoạt động quản lý

———————————————————-
PHÒNG SÁCH TÂM LÝ HỌC – VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC
www.vientamlygiaoduc.edu.vn
Hotline/Zalo: 0365 797 485

Giáo Trình Tâm Lý Học Quản Lý

69.000