Giáo Trình Tâm Lý Học Lâm Sàng

162.000 

Tâm lý học lâm sàng là một lĩnh vực chuyên ngành của Khoa học tâm lý, đã hình thành và phát triển trên thế giới từ những năm đầu của thế kỷ XX. Từ đó đến nay, Tâm lý học lâm sàng đã phát triển nhanh chòng cả về lý luận cũng như ứng dụng thực tế.

—————————

VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC 

 Hotline/zalo: 0365 797 485

Giáo Trình Tâm Lý Học Lâm Sàng

162.000