Giáo Trình Can Thiệp Sớm Cho Trẻ Khuyết Tật

55.000 

Giáo trình Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật được biên soạn theo chương trình đào tạo cử nhân hệ đại học, ngành Giáo dục Đặc biệt của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhằm cung cấp cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về can thiệp sớm. Giáo trình giúp sinh viên và các nhà chuyên môn trong lĩnh vực Giáo dục Đặc biệt có những hiểu biết cơ bản về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật. Đồng thời có khả năng vận dụng kiến thức vào công việc thực tiễn một cách có hiệu quả.

———————————————————-
PHÒNG SÁCH TÂM LÝ HỌC – VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC
www.vientamlygiaoduc.edu.vn
Hotline/Zalo: 0365 797 485

Giáo Trình Can Thiệp Sớm Cho Trẻ Khuyết Tật

55.000