Giải thích tính tự kỉ cho cha mẹ

40.000 

Tôi là một người Pháp, năm nay 65 tuổi, đã làm việc tại Việt Nam được 6 năm với vai trò Nhà tâm lí học/Nhà phân tâm học. Trước khi theo học Tâm lí học và lấy bằng DESS (Bằng Thạc sĩ thực hành) chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng và Tâm bệnh học tại Đại học Paris VIII năm 2003, tôi đã có 30 năm làm việc với vai trò là nhà giáo dục đặc biệt, trong đó có 20 năm làm việc với trẻ tự kỉ (hoặc các trẻ có rối loạn phát triển nghiêm trọng).

Giải thích tính tự kỉ cho cha mẹ

40.000