Chân, thiện, mĩ trong tầm nhìn đương đại

153.000 

Howard Earl Gardner là một nhà tâm lý học phát triển người Mỹ và là giáo sư nghiên cứu về nhận thức và giáo dục của John H. và Elisabeth A. Hobbs tại trường Đại học Giáo dục Harvard tại Đại học Harvard

Howard Gardner là nhà tâm lý học được biết đến cuốn sách Cơ cấu trí khôn: Lí thuyết về nhiều dạng trí khôn, Trí khôn phi học đường, Trí khôn sáng tạo và cuốn Chân, thiện, mĩ trong tầm nhìn đương đại

—————————

VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC 

 Hotline/zalo: 0365 797 485

Chân, thiện, mĩ trong tầm nhìn đương đại

153.000