Cân Bằng Cảm Xúc, Cả Lúc Bão Giông

84.000 

Richard Nicholls là một nhà trị liệu tâm lý đã đăng ký tại UKCP (Anh) với bằng tốt nghiệp về Liệu pháp thôi miên do Viện Thôi miên lâm sàng Essex cấp và Bằng thôi miên-trị liệu tâm lý của Đại học Quốc gia về thôi miên và trị liệu tâm lý. Ông cũng đã được trao Giải thưởng Hypnos bởi Hiệp hội Quốc gia về Thôi miên, Trị liệu Tâm lý và Chánh niệm và đã đảm nhiệm nhiều vị trí giám đốc khác nhau trong lĩnh vực của mình.

Cân Bằng Cảm Xúc, Cả Lúc Bão Giông

84.000