Cách Mạng Pháp Và Tâm Lý Học Của Các Cuộc Cách Mạng

143.650 

Gustave Le Bon là Nhà tâm lý xã hội, nhà nhân chủng học người Pháp.

Tác phẩm thành công đầu tiên của ông là Tâm lý học đám đông (1894) và sau đó nổi tiếng nhất với nghiên cứu The Crowd: A Study of Popular Mind (1895). Các tác phẩm của ông kết hợp các lý thuyết về đặc điểm quốc gia, các chủng tộc ưu việt, hành vi bầy đàn và tâm lý đám đông

———————————————————-
PHÒNG SÁCH TÂM LÝ HỌC – VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC
www.vientamlygiaoduc.edu.vn
Hotline/Zalo: 0365 797 485

Cách Mạng Pháp Và Tâm Lý Học Của Các Cuộc Cách Mạng

143.650