Cách Khen Cách Mắng Cách Phạt Con

58.650 

Masami Sasaki hiện tại ông là giáo sư chính của Đại học Kawasaki Iryou Fukushi. Ông là chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực chữa hội chứng tự kỉ trẻ em. Ông cũng là người đầu tiên giới thiệu phương pháp TEACCH ở Nhật Bản. Trong suốt nhiều năm, ông đã làm việc, giúp đỡ những gia đình có trẻ tự kỉ.

———————————————————-
PHÒNG SÁCH TÂM LÝ HỌC – VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC
www.vientamlygiaoduc.edu.vn
Hotline/Zalo: 0365 797 485

Cách Khen Cách Mắng Cách Phạt Con

58.650