Các Lý Thuyết VỀ Học Tập Cho Tuổi Thơ

148.500 

Tiến sĩ Colette Gray là nhà tâm lí học phát triển tại Đại học Stranmillis, Viện Đại học Nữ hoàng ở Belfast. Bà là giảng viên chính về Nghiên cứu tuổi thơ và có 20 năm nghiên cứu và giảng dạy các chương trình đại học và sau đại học về giáo dục và phát triển trẻ em. Là biên tập viên của Tạp chí Quốc tế về Giáo dục Mầm non, bà tiếp tục phát triển hứng thú nghiên cứu của mình với trẻ nhỏ và các nhóm bị thiệt thòi, tạo ra các hướng dẫn đạo đức ban đầu cho những người thực hành làm việc với trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương (EECERA, 2014)

Tiến sĩ Sean MacBlain là giảng viên cao cấp về Giáo dục và tâm lí học phát triển tại Đại học Stranmillis, Viện Đại học Nữ hoàng ở Belfast, giáo sư chuyên gia về chứng khó đọc tại trường độc lập Millfield. Ông là tác giả được quốc tế công nhận, với nhiều ấn phẩm đã được dịch rộng rãi và được sinh viên, học viên và học giả trên khắp thế giới sử dụng.

 

—————————————————————————–
PHÒNG SÁCH TÂM LÝ HỌC – VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC

Hotline/Zalo: 0365 797 485

Các Lý Thuyết VỀ Học Tập Cho Tuổi Thơ

148.500