Bí Mật Và Thực Tế Về Tự Kỉ Ám Thị

70.550 

Émile Coué là nhà tâm lý học người Pháp – Ông là người đầu tiên đặt nền móng cho phương pháp ám thị chữa lành.

Coué là người rất khoa học. Ông không bắt đầu bằng một giả thuyết và sau đó cố gắng chứng minh nó bằng logic. Ông luôn đi từ các thực nghiệm và xây dựng lí thuyết của mình theo cách quy nạp. Ông đưa chúng ta đến các phòng khám nơi diễn ra quá trình trị liệu, chứ ông không bắt chúng ta ngồi trên giảng đường và nghe bàn luận toàn lí thuyết suông.

—————————

VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC  

Hotline/zalo: 0365 797 485

Bí Mật Và Thực Tế Về Tự Kỉ Ám Thị

70.550