Bản đồ tâm hồn con người của Jung

166.500 

Murray Stein – Nguyên Chủ tịch Hội Phân tích Tâm lý học phân tích thế giới.

“Bản đồ tâm hồn con người của Jung” là cuốn sách mang tính dẫn nhập vào những công trình trừu tượng của một trong những bộ óc vĩ đại nhất thế kỉ XX – C.G.Jung. Được viết bởi Murray Stein, một nhà tâm lí học có thâm niên nghiên cứu lí thuyết của Jung, cuốn sách được đánh giá là giải thích khá tốt các khái niệm, đưa ra một cái nhìn mang tính khái quát và đơn giản, thống nhất và toàn diện về tầm nhìn tư tưởng của Jung.

Cuốn sách cũng được kì vọng sẽ cung cấp những kiến thức nền tảng để hiểu sâu hơn về thế giới bên trong tâm hồn con người.

Bản đồ tâm hồn con người của Jung

166.500