VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC

“Nghiên cứu – Đào tạo – Tham vấn – Chuyển giao công nghệ – Sách&Thư viện”

ĐĂNG KÝ NGAY

VIỆN TÂM LÝ HỌC HIỆN NAY CÓ GÌ?

Các nghiên cứu, sản phẩm, dịch vụ và khóa học mà Viện Tâm lý Giáo dục giúp bạn

VIỆN TÂM LÝ HỌC CUNG CẤP NGUỒN HỌC LIỆU CHUYÊN NGÀNH

Gồm sách, thư viện, hợp tác xuất bản, dịch thuật

XEM CHI TIẾT

VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC CUNG CẤP KHÓA HỌC ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH

Nghiên cứu, ứng dụng thực hành và chuyển giao công nghệ

XEM CHI TIẾT

VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC CUNG CẤP DỊCH VỤ THAM VẤN TÂM LÝ

Tư vấn, tham vấn, thăm khám, trị liệu tâm lý cho các cá nhân, cặp đôi, gia đình, tổ chức, doanh nghiệph

XEM CHI TIẾT

TIN TỨC CỦA VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC

Tổng hợp các nghiên cứu, bài viết chuyên ngành, sự kiện hoạt động Viện