Giới thiệu


  • Home
  • //
  • Giới thiệu

VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC (IPE)

Viện Tâm lý Giáo dục (Institute of Psychology and Education – IPE) với hoạt động chính là nghiên cứu khoa học, thực hiện các chương trình, đề tài, dự án; tiếp nhận và cập nhật những chương trình giáo dục, các mô hình tiên tiến, các nghiên cứu khoa học mới nhất và hiện đại trên thế giới trong lĩnh vực tâm lý giáo dục.
Nhằm hiện thực hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ trong, ngoài nước và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực tâm lý và giáo dục. Viện Tâm lý giáo dục (IEP) cùng với hệ thống các trung tâm ứng dụng trực thuộc hoạt động trong lĩnh vực tâm lý giáo dục trên địa bàn cả nước thực hiện triển khai kết quả nghiêm cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, hiện thực hóa các mô hình tiến tiến trên thế giới trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục, phát triển con người bền vững.
Viện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.
Phương châm: Nghiên cứu – Phát triển – Cống hiến – Đồng Hành
Sứ mệnh: Xây dựng viện Tâm lý Giáo dục trở thành địa chỉ tin cậy của mọi đối tượng, đưa tâm lý học ứng dụng và tâm lý học thực hành vào cuộc sống.
Tầm nhìn: Trở thành Viện có đội ngũ các nhà khoa học về tâm lý học và giáo dục hàng đầu, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về tâm lý học và giáo dục trong tư vấn, tham vấn, đào tạo, phát triển chương trình giáo dục…

BAN LÃNH ĐẠO

1.Chủ tịch HĐQL: PGS.TS. Dương Hải Hưng

2. Viện Trưởng: TS. Trần Kiểm

3. Phó Viện trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

4.Các lãnh đạo trung tâm trực thuộc Viện: Ths. Hoàng Mạnh Hà; Ths. Bùi Kiều Chinh

HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN

  1. PGS.TS. Dương Hải Hưng
  2. PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng
  3. TS. Hoàng Kim Huệ
  4. TS. Nguyễn Hiệp Thương
  5. TS. Hà Thị Thư
  6. TS. Nguyễn Mai Hương

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
Phòng Hành chính, tổ chức: Thủ tục hành chính, pháp lý, Kế toán, tổ chức sự kiện..
Phòng Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao Công nghệ: Nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học; Cập nhật các mô hình tiên tiến và hiện đại trong và ngoài nước; Chuyển giao công nghệ; Ứng dụng các nghiên cứu khoa học vào thực tiễn; Hợp tác quốc tế…
Phòng Thăm khám Tâm lý và Đánh giá Giáo dục: Kiểm tra, chẩn đoán tâm lý, khám sàng lọc; Đo lường, đánh giá giáo dục; Tư vấn hướng nghiệp…
Phòng Tư vấn/ Tham vấn/ Trị liệu: Tham vấn tâm lý cá nhân, gia đình, nhóm; Tham vấn tâm học đường tâm lý học; Tư vấn giáo dục; Tham vấn tâm lý nhân viên, tổ chức nhân sự, tâm lý học quản lý, văn hóa doanh nghiệp, tâm lý tài chính; Điều trị các ca về rối loạn tâm thần…
Phòng Đào tạo và Phát triển chương trình: Đào tạo Tâm lý học, Giáo dục đặc biệt, giáo dục học, quản lý giáo dục; Đào tạo các khóa tâm lý học ứng dụng và đời sống; Tập huấn cho các nhà chuyên môn, các tổ chức, doanh nghiệp, các trường học, các cơ sở giáo dục
Phòng nghiên cứu Phát triển tiềm năng Con Người: Nghiên cứu và Đào tạo về lĩnh vực năng lượng tinh thần, trí tuệ tâm linh, triết học, tôn giáo, thần học..
Phòng Xuất bản, Sách và Thư viện: Sách chuyên ngành; Xuất bản; Dịch thuật; Thư viện sách

>
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Cho Chúng Tôi