Chương Trình Đào Tạo Cán Bộ Tham Vấn Tâm Lý

Viện tâm lý giáo dục phối hợp với ĐH Johns Hopkins ( Hoa Kỳ) tổ chức khóa học “Đào tạo cán bộ tham vấn tâm lý” 

Đối Tượng Người Học

 • Người làm công tác tham vấn tâm lý ở các cơ sở cung cấp dịch vụ tham vấn tâm lý (Viện, Trung tâm, Phòng)
 • Người làm công tác tham vấn học đường, giáo viên kiêm nhiệm công tác tham vấn học đường
 • Giáo viên chủ nhiệm các cấp (Tiểu học, trung học cơ sở, THPT)
 • Những người có nhu cầu.

Bạn sẽ thu được gì khi tham gia khoá học?

 • Hiểu và nắm vững về hoạt động tham vấn tâm lý với tư cách là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn.
 • Hiểu vai trò và tầm quan trong của tham vấn tâm lý, tham vấn tâm lý học đường.
 • Thực hành được một số kĩ năng cơ bản trong tham vấn tâm lý
 • Biết sử dụng một số trắc nghiệm tâm lý để xác định vấn đề của khách hàng.
 • Hiểu và thực hành được nguyên tắc đạo đức trong tham vấn tâm lý.
 • Biết cách "đọc vị" tâm lý con người theo từng giai đoạn tuổi và biểu hiện vấn đề tâm lý của con người.
 • Hiểu và có thể thực hành được một số kỹ thuật trong thực hành tham vấn tâm lý.

Tên Chuyên Đề và Thời Lượng

Chuyên đề 1: 2 Buổi

CHUYÊN ĐỀ 2: 2 BUỔI

CHUYÊN ĐỀ 3: 2 BUỔI

CHUYÊN ĐỀ 4: 4 BUỔI

CHUYÊN ĐỀ 5: 2 BUỔI

CHUYÊN ĐỀ 6: 2 BUỔI

CHUYÊN ĐỀ 7: 3 BUỔI

THỜI GIAN THỰC HÀNH: 10 BUỔI

PHƯƠNG PHÁP HỌC

Học bằng trải nghiệm của người học, theo quy trình 3H "Học - Hiểu - Hành" giúp người học hiểu sâu, nhớ lâu, vận dụng tốt.

CHỨNG NHẬN

 • Học viên sau khi học xong sẽ được cấp chứng nhận từng chuyên đề hoặc chứng nhận toàn khoá học của Viện Tâm lý giáo dục.
 • Học viên đóng tiền lệ phí thi nếu học viên có nhu cầu nhận chứng nhận cho chuyên đề 06 của ĐH ĐH Johns Hopkins ( Hoa Kỳ)

tiến sĩ tâm lý

Phạm Văn Tư

Giảng viên chính trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và thực hành tham vấn tâm lý. Tham gia nhiều trưởng trình nghiên cứu về tâm lý lứa tuổi. Chuyên gia tham vấn tâm lý của nhiều trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội

ĐH Johns Hopkins ( Hoa Kỳ)

GEORGE EVERLY. JR 

Ông là Phó giáo sư, tiến sĩ của trung tâm “ ông là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực can thiệp khủng hoảng tâm lý và khả năng phục hồi của con người.

>
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi Cho Chúng Tôi